Az Imádság Háza Dicsőítő Iskola egy olyan egy éves iskola, mely alapképzést nyújt minden dicsőítésben egyre aktívabban részt venni és szolgálni kívánó hívő testvérnek ill. vezetőképzést biztosít dicsőítésvezetőknek, imavezetőknek, kreatív dicsőítő csoportok és gyermek dicsőítő csoportok vezetőinek. Célunk, hogy minden tanuló megfelelő bibliai alapot szerezzen a dicsőítést illetően, és egyben elegendő gyakorlatra is szert tehessen, és az év végeztével házi közösségben, vagy nagyobb gyülekezetben maga is tudjon dicsőítést vezetni.

Az oktatás három fő területen valósul meg:

  • Biblia ismeret, aktuális üzenetek
  • Ének, gitár, ütőshangszerek és hegedű oktatása, kreatív dicsőítés /tánc, festés stb./ – az egyes  szakok csak  megfelelő létszámú jelentkező esetén indulnak
  • Gyakorlati dicsőítés és dicsőítésvezetés

Az alapképzésen és a vezetőképzésen is bizonyítványt lehet szerezni, melynek feltételei a pontos megjelenés, aktív részvétel és a tanulmányok kielégítő elvégzése.

Célunk, hogy az alapképzésben minden tanuló erős bibliai alapokat és zenei megalapozottságot szerezzen, melyre a további tanulmányokat építheti. Mindezt együttes, csoportos és egyéni oktatásban valósítjuk meg.

Az Imádság Háza Dicsőítő Iskola célul tűzi ki, hogy minden tanuló az Istennel való mély kapcsolatra alapozzon, Isten Királyságának alapelvei szerint való életformát valósítson meg, a Szent Szellem erejében szolgáljon, hangszerén, illetve énekhangjával egyre ügyesebben bánjon, improvizáljon és prófétáljon.

Az Imádság Háza Dicsőítő Iskola egyik legfontosabb célja, hogy minden tanuló ne csak a dicsőítés külső megjelenési formáit tökéletesítse az életében, hanem igazi, dávidi dicsőítő szívet nyerjen.

 

Az iskola hetente kedd délutánonként a következőképpen épül fel:

  • 17.00-18.00 Biblia ismeret, aktuális üzenetek
  • 18.15-19.00 Gyakorlati dicsőítés és dicsőítésvezetés
  • 19.15-21.00 Ének és hangszeres oktatás vagy kreatív dicsőítés oktatás

A három blokk felépítése a következő:

  • Biblia ismeret és aktuális üzenetek: 60 perc (interaktív) tanítás és szeminárium, kis csoportos megbeszélések, bizonyságtételek, közösség építés, tananyag feldolgozása, házi feladat megbeszélése
  • Ének és hangszeres oktatás, kreativ dicsőítés: 2×45 perc közös, csoportos, illetve egyéni oktatás
  • Gyakorlati dicsőítés és dicsőítésvezetés: 60 perc együttes dicsőítés Prazsák László vezetésével, melyben minden részvevő meghatározott feladatokat kap

Pages: 1 2 3