A blokkok a következőket tartalmazzák

  • Biblia ismeret, aktuális üzenetek:

Az iskolában olyan témaköröket érintünk, melyeknek mindegyike Isten Igéjét a dicsőítés és imádat, valamint az imádság szempontjából közelíti meg, hogy ezzel is hozzásegítsünk minden tanulót a dicsőítés ajándékában és szolgálatában való előmenetelhez. A témakörök a következők: dicsőítés, az Istennel való mély kapcsolat, Isten szentsége, Isten Királysága, a Szent Szellem megnyilvánulásai, az imádság, közbenjárás, szellemi harc, és a böjt. A Biblia ismeretet Prazsák László, Prazsák Csilla, Lengyel Péter, Tégi Krisztina, Varga Attila, Molnár Dániel,  illetve alkalmanként meghívott dicsőítő vezetők és vendégtanítók oktatják.

Prazsák László /Imádság Háza Gyülekezet/

 

 

 

 

 

 

Tégi Krisztina /Menóra Gyülekezet/

 

 

 

 

 

 

  • Ének oktatás:

A dicsőítő iskola keretein belüli ének oktatás elsődleges célja, hogy énekhangunkat, mint az egyik legtermészetesebb, legközvetlenebb kifejezőeszközünket – az esetenként felmerülő egyéni hibák lehetőség szerinti kijavításával – akadálymentesen, szabadon tudjuk használni.

Egyrészt ugyanúgy kifejezhessük vele őszinte érzéseinket, személyes imádatunkat a Mennyei Atya felé, mint ahogy azt „prózai” módon, saját szavainkkal tesszük, másrészt az éneklés helyes mechanizmusát mindjobban elsajátítva, azt egyre természetesebbé téve másokat is hozzásegíthessünk, bátorítsunk, és ezzel „bevezessünk” a zenei dicséretbe és bensőséges imádatba.

Mindehhez szorosan kapcsolódnak különböző énektechnikai tanulmányok, gyakorlatok, amelyek segítik a fejlődést ezen a téren.

A dicsőítő iskola zenei képzésének egyik elengedhetetlen előfeltétele a tiszta intonáció és minimális ritmusérzék, amely alapvető követelmény.

Lala

Az énekoktatást Molnár Dániel /Imádság Háza Gyülekezet/ és Bíró Dóra /Életforrás Gyülekezet/ énektanárok tartják.

birodora

  • Gitár oktatás:

Az Imádság Háza Dicsőítő Iskola célkitűzése az, hogy olyan dicsőítésvezetőket neveljen, akik képesek egy házi közösségben vagy egy nagyobb gyülekezetben ihletett módon szolgálni. A zenei óráinkon át fogjuk adni azokat az alapokat, amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy ezt a célt te is elérd. Arra is adunk lehetőséget, hogyha magasabb szinten akarsz megtanulni gitározni, akkor ebben is fejlődhess.

Az oktató, Varga Attila (dicsőítésvezető, Élő Ige Gyülekezet) mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy betölthesd Istentől kapott elhívásodat.

 

 

 

 

Basszusgitár és gitár oktatónk Molnár Lajos /Imádság Háza Gyülekezet/, aki már évek óta velünk játszik a 24 órás dicsőítő szolgálatban.

 

 

 

 

 

  • Kreatív dicsőítés:

A kreatív dicsőítés témaköre sok művészeti ágat felölel. Szeretnénk a dicsőítő táncot, zsidó körtáncokat, zászlózást, dicsőítő és prófétai festést és rajzolást, prófétai közbenjárást megismertetni ill. mindezek bibliai alapját elmélyíteni azok körében, akiknek vannak kreatív ajándékaik és szeretnék is ezeket használni. Hangsúlyt akarunk fektetni az Úr előtti elmélyült várakozásra is, az Isten jelenlétében való „fürdőzésre” /angolul: soaking/, és ezt is gyakorolni, hiszen a kreatív gondolatokat, képeket csak az Úrral töltött csendességben tudjuk átvenni. Fontosnak tartjuk, hogy a kreatív dicsőítésben se a mi önkifejezésünk legyen a lényeg, hanem Jézus Krisztus személye maradjon a középpontban és hogy Szellemben és igazságban imádjuk az Atyát. Célunk, hogy az Eklézsiában szabadon dicsérhessük Istent mindazokkal az ajándékokkal, talentumokkal, amelyeket Ő nekünk adott. Isten kreatív, csodálatos és sokoldalú  Isten, aki gyönyörködik a sokszínűségben. Sajnos mára az Egyházban nagyon leegyszerűsödtek az imádat és dicsőítés kifejezésének formái, pedig természetesen kapcsolódik a hangszeres dicsőítéshez a tánc, leborulás, kezek felemelése stb.. Isten maga parancsolja nekünk a Mk 12,30-ban:

„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből.” Fejezzük ki a Hozzá való hálánkat és szeretetünket minden lehetséges módon és tanuljuk meglátni, meghallani Őt! Erre szeretne ismereti és gyakorlati alapokat adni Lengyel Péter és Anna, Prazsák Csilla és meghívott vendégtanítók.

Lengyel Péter koreográfus és felesége: Anna

/Menóra Gyülekezet vezetői/

 

 

 

 

Prazsák Csilla grafikus /Imádság Háza Gyülekezet/

 

 

 

 

 

  • Ütőshangszeres oktatás:

Kellő számú jelentkező esetén elindul az ütőshangszeres oktatás is, melyet Dobinszki Zoltán /Imádság Háza Gy/ és alkalmanként Kószó Gellért /Geló, Élő Ige Gyülekezet/ tart. Dob, Konga, djembe, kahon és mindenféle csörgő-zörgő eszköz használatának elsajátítására és gyakorlására van lehetőség. A kurzusra való jelentkezés előfeltétele a jó ritmusérzék.

 

 

 

 

 

Pages: 1 2 3