Alap:

Hós. 2,13-14
Azért ímé csalogatom õt, és elviszem
õt a pusztába, és szívére beszélek.
És onnan adom meg néki az õ szõlõjét
és az Akor völgyét a reménység ajtaja gyanánt,

Cél:

Dicsõítõ és imádkozó életre való felkészítés, szabadulás a szenvedélybetegségektõl és megkötözöttségekbõl. Állattenyésztés és földmûvelés, a budapesti közösségek ellátása, zsidó menekültek befogadása.

Gyülekezetünk tanyáján szeretnénk fejlesztéseket végezni, faházakat építeni és állattartáshoz, növénytermesztéshez értő testvérek bevonásával szellemi munkát is végezni a környék településein. A fejlesztésekhez támogatásra van szükségünk.