“Kihívás elé állít és felbuzdít, hogy hitben kilépjünk, és átvegyük a gyógyulást, amit Krisztus vásárolt meg nekünk.”

2000 Ft.-

 

 

 

 

 


 

 

“Azért írtam ezt a füzetet, mert hiszem, hogy a Szent Szellem újra hangsúlyozza a gyülekezetekben a megvallások és kihirdetések jelentőségét.
Sok nagyszerű könyv született már ebben a témában az utóbbi években, de az én célom ezzel a füzettel, hogy röviden, lényegre törően és gyakorlati módon adjak tanítást és segítséget ezen a területen.”

500 Ft.-

 

 


Énekes füzet

 

Legújabb énekesfüzetünk 440 (régi és új) énekkel és egy hasznos akkordtáblázattal.

3000 Ft.-

 

 

 

 

 


24 órás dicsőítés és ima

 

Ebben a könyvben az olvasó betekintést kaphat a 24 órás dicsőítés és ima igei alapjaiba

és abba az izgalmas folyamatba, melynek során az Úr világszerte Imádság Házákat hoz létre,

közte a budapesti Imádság Házát is.

1500 Ft.-

 

 


Az ösvény

 

 

Rick Joyner új könyve a korábbi Krisztus ítélőszéke és folytatásai stílusában íródott prófétai allegória, mely mélyebben, nagyobb távlatban, magasabb nézőpontból szemlélteti napjaink legfontosabb igazságait. Olvasásakor mély vágy fakad bennünk Krisztus odaadóbb követésére, rájövünk, hogy érdemes mindent odaadni azért, hogy Isten még jobban megismerhessük. Új megvilágításba helyezi a küzdelmeket, a hátráltató nehézségeket, kísértéseket, és bátorít, hogy nagyobb kedvvel harcoljunk hitünkért.

2000 Ft.-

 


A gyülekezet újragondolása

 

 

Az amerikai Frank Viola a ‘természetes gyülekezetek’ látását osztja meg velünk és beszél az Ige alapján arról, hogy mennyi mai gyülekezeti gyakorlat nem biblikus és átgondolásra szorul. Ajánljuk ezt a forradalmi kötetet azoknak, akik szeretik az alapos teológiai fejtegetéseket és szembe mernek nézni az igazsággal.

2000 Ft.-

 

 


Jézus csodálatos neve

 

Ez a könyv lebilincselően izgalmas módon fedi fel azt, milyen erő és hatalom helyeztetett Jézus nevébe, és azt, hogy a hívőnek joga van használni ezt a nevet.
A kötet sokak imaéletét változtatta már meg. Ha azt akarod, hogy erő legyen az imáidban, akkor ez kötelező olvasmány számodra. Izgatott lesz a szíved, és megdöbbensz, amikor rájössz, hogy ki vagy te Krisztusban, és mit jelent az, hogy Krisztus él benned. Ne légy gyönge és legyőzött keresztény! Tanulmányozd a Bibliát, hogy mit mond rólad, mint hívőről, a jogaidról és kiváltságaidról!

2000 Ft.-

 


A vérszövetség

 

 

Az Úrvacsora fontosságát kevesek értik manapság. Ha végre megértjük az igazságot, ami az utolsó vacsoráról való megemlékezéseink mélyén rejlik, és annak alapját alkotja, a szívünk boldog izgalommal felel a feltáruló új lehetőségekre, és igazán vágyni fogunk arra, hogy megragadhassuk azt az erőt, átélhessük azokat a győzelmeket és csodákat, amik bizony az apostolok mindennapi életének szerves részei voltak.

1500 Ft.-

 

 


Az apostoli szolgálat

 

Rick Joyner ebben a könyvében választ ad az apostoli szolgálatról felmerülô kérdésekre, mint pl.: Mit jelent apostolnak lenni? Vannak-e ma apostolok? Mi az apostolok feladata és szerepe? Milyen felhatalmazásuk van? Hogyan ismerhetôk fel a hamis apostolok? Milyen lesz az apostoli eklézsia?

1500 Ft.-

 

 

 

 


A történelem formálása

 

 

A közbenjárás művészetének klasszikus remekműve. Bibliai alapok, történelmi példák a XX. századból: az USA megalapítása, Hitler első veresége, Izráel állam születése, Sztálin halála, Kenya megmenekülése. Megerősít bennünket abban, hogy veszélyes időkben böjt és ima által jó irányba fordíthatjuk népünk történelmét még a legreménytelenebb  helyzetben is.

1000 Ft.-

 

 


Krisztus ítélőszéke előtt

 

 

 

Ez a prófétikus panoráma a sötétség és a világosság erőinek közelgő  összecsapására készít fel bennünket. A benne foglalt üzenetek megrázó élményt jelentenek és megtisztító, felszabadító hatással vannak mindenkire, aki olvassa.

1000 Ft.-

 

 


Az elhívás

 

 

 

A Krisztus Ítélőszéke előtt c. könyv  folytatása. Most is BÖLCSESSÉG kalauzol bennünket, s találkozhatunk Lóttal, Jónással, Ábellel és Ádámmal, akik maguk mondják el életük esszenciáját.

1000 Ft.-

 

 


Látomás az aratásról

 

A  Szent Szellem mindenhol az eljövendő aratásról tanúskodik, amely végül az egész világot át fogja ölelni. Minél jobban felkészülünk erre, annál több embert fogunk az Úr csűreibe takarítani – ez a Háború és dicsőség és a Látomás az aratásról c. próféciák legfőbb üzenete.

500 Ft.-

 

 

 

 


Fáklya és kard

 

 

A sorozat rég várt folytatása. Sok tekintetben felülmúlja az előző köteteket, amelyek meleg fogadtatásra találtak világszerte, így hazánkban is. Ez a harmadik rész időrendben megelőzi a „Krisztus Ítélőszéke előtt” és az „Elhívás” c. köteteket. így valójában ez a sorozat első része. A szerző az általa alapított Morning Star prófétai közösség kialakulásáról és a saját életútjáról is elárul olyan részleteket, amelyekrôl eddig még nem hallottunk.

1000 Ft.-

 


Megnyílt a Menny

 

Anna Rountree évekkel ezelőtt részesült azokban az elragadtatásokban, amelyekről beszámol. Fent járt a Mennyben, ahol maga Jézus kalauzolta csodás tájakon keresztül a trónterembe. Itt az Atya beszélt Annával, és megbízta e könyv megírásával, amely üzenet az atyai házból a messzi frontokon küzdő harcosoknak. Isten jelenlétébe hív és éltető reménységgel táplál bennünket.

1000 Ft.-

 

 


Jézus menyasszonya

 

 

E könyv azoknak szól, akik szenvedélyes szeretettel szeretik Jézus Krisztust, mint menyasszony a vőlegényét, vagyis legalább vágynak erre. Könyvében Anna egy szellemben átélt “utazásról” számol be. Az Úr előbb személyesen meglátogatta őt itt, a Földön, azután elragadta a Mennybe.Ott Anna megtapasztalta a menyasszonyi felkészítés fájdalmas, de dicsőséges szakaszait, majd az “eljegyzési szertartást”.

1500 Ft.-